IKT - hjælpemidler

IKT står for informations- og kommunikationsteknologier og er betegnelsen for en bred vifte af kompenserende teknologier, som kan hjælpe borgere, der har brug for hjælpemidler til kommunikation eller strukturering af hverdagen.

Det kan f.eks. være hjælpemidler til:

  • Kommunikation/tale
  • Støtte til hukommelse
  • Planlægning, overblik og struktur i hverdagen
  • Oplæsning og støtte til skriftlig kommunikation
  • Betjening af computere ved motoriske vanskeligheder

IKT-konsulenterne foretager udredning af behov for IKT-hjælpemidler, afprøvning, yder rådgivning/vejledning samt undervisning for borgere over 18 år.

Der kan være tale om hjælpemidler, som f.eks. billedmateriale, apps til smartphones/tablets, licens til ordblindeprogrammer, 0/1 kontakter og specielle kalender.

For at et IKT-hjælpemiddel kan bevilges, skal det i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og give en væsentlig lettelse i dagligdagen.

Teknologier der betragtes som sædvanligt indbo, som f.eks. tablets, smartphones samt computere ligger udenfor lovgivningen.