Klagevejledning

Klage over afgørelse vedrørende tildeling eller afslag efter Servicelovens § 112, § 113 eller § 116 skal ske senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen.

Klagen indsendes til afdelingen for Hjælpemidler og Hverdagsteknologi, hvor sagen revurderes og hvis kommunen fastholder sin afgørelse sender kommunen din klage og sagens akter videre til:

Ankestyrelsen Aalborg
7998 Statsservice
Telefonnr.: 72 56 68 99

Mail: ast-aalborg@ast.dk
Sikker mail: sikkermail.aalborg@ast.dk