Forbrugsgoder

Servicelovens § 113

Kommunen yder hjælp til køb af forbrugsgoder til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  • Forbrugsgodet må ikke være sædvanligt indbo, såsom almindelige stole, borde, senge, TV-apparater mv.
     
  • Der kan kun ydes hjælp, når udgiften overstiger 500 kr.
     
  • Hjælpen ydes med 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt
     
  • Hjælpen ydes med 100 %, såfremt forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne.