Illustration - Tilsyn og smileys
Illustration - Tilsyn og smileys

Tilsyn og smileys

Plejecenteret er underlagt tilsyn af forskellige myndigheder.

Hvert år kommer der uanmeldt tilsyn fra Svendborg Kommunes myndighedsafdeling, som vurderer plejecenteret ud fra Sundhedsstyrelsens krav.

Plejecentret er underlagt krav om hygiejne og forsvarlig omgang med fødevarer, så det lever op til Fødevarestyrelsens krav. Dette betyder, at der kan komme uanmeldt besøg, når fødevarestyrelsen ønsker at kontrollere det. På baggrund af et sådant besøg vil fødevarestyrelsen udfærdige en rapport med smiley.

Desuden planlægger Arbejdstilsynet fra tid til anden rutinemæssige besøg på alle arbejdspladser, hvilket betyder, at Gudbjerg plejecenter ligeledes kan forvente uanmeldt besøg fra disse.