Illustration - Hverdagslivet
Illustration - Hverdagslivet

Hverdagslivet

På Gudbjerg Plejecenter prioriterer vi borgerens hverdagsliv, således at borgeren udnytter de ressourcer denne har og borgeren kan leve et hverdagsliv med de ønsker denne måtte have til livet både inde på plejecenteret, men også i videst mulige omfang igennem de daglige aktiviteter, der planlægges på plejecenteret.

Vi prioriterer det at kunne komme udenfor rigtig højt. Derfor planlægger personalet ofte gåture og andre ture ud af huset med vores egen bus. Det er vigtigt for os, at borgerne i høj grad selv er med til at planlægge disse ture og ytrer deres ønsker til hvor turene skal gå hen. Det kan være ture, hvor vi har et reelt formål, indkøb eller seværdigheder, men det kan også være køreture ud i det blå, hvor vi pakker madkurven og lader chaufføren bestemme destinationen.

Vi har ligeledes en duocykel, som vi benytter til at cykle sammen med borgerne i nærområdet – dette styrker både borgernes egne ressourcer og medvirker til at øge livskvaliteten i form af skønne, nærværende oplevelser samt aktivitet.

Borgerne er med til at vælge den mad, der serveres på Gudbjerg Plejecenter. Vi har vort eget køkken, der tilbereder alle måltider efter borgernes ønsker. Gælder der særlige forhold omkring ernæring er dette ligeledes noget, vi imødekommer og indretter madlavningen efter.

Grundlæggende er det et vigtigt princip på Gudbjerg Plejecenter, at borgerne bibeholder deres ret til selvbestemmelse, er aktive i det omfang, de kan i løbet af hverdagen. Det fagligt uddannede personale arbejder således målrettet med udelukkende at understøtte og kompensere borgerne i det omfang, hver person individuelt har behov for det.