Illustration - Indflytning
Illustration - Indflytning

Indflytning

Når en borger er visiteret til en plejebolig på Gudbjerg Plejecenter har denne og dennes pårørende altid mulighed for at komme og se lejligheden forud for indflytning.

Det er vores vurdering, at det er rigtig godt, hvis lejligheden er indrettet med de møbler og de ting, som er betydningsfulde for borgeren, da overgangen fra en bolig til indflytning på Gudbjerg Plejecenter oftest vil foregå lettere – borgeren vil hurtigere falde til i boligen.

Vi vægter et godt samarbejde med borgeren og de pårørende højt, da vi mener det er grundlaget for at yde den bedste hjælp og støtte til borgeren.
Kontaktpersonen for borgeren, der flytter ind på Gudbjerg Plejecenter vil derfor tilbyde en indflytningssamtale med borgeren og de pårørende. Dette med henblik på at lære borgeren og de pårørende bedre at kende, men ligeledes for at informere om dagligdagen, de tilbud, vi har på stedet samt afstemme forventninger til hinanden.

Borgeren tilbydes en servicepakke, som betaler den kolde forplejning, rengøringsmidler, aktiviteter m.v.

Den varme mad betales separat og tilberedes i vort eget køkken på Gudbjerg plejecenter.
Der er dagligt en hovedret samt en biret, som borgerne i høj grad har mulighed for at få indflydelse på. Menuen planlægges ca. en måned i forvejen med afsæt i de ønsker borgerne kommer med.

Ved indflytning, skal borgeren underskrive en fuldmagt, så beløbet til servicepakken og den varme mad betales via træk i social pension.