Illustration - Bruger- og pårørenderåd
Illustration - Bruger- og pårørenderåd

Plejecenterråd

Arbejdsområde og kompetence:

Kommunen skal i samarbejde med bruger- og pårørenderådet fastsætte vedtægterne for rådets valgperiode, mødestruktur og mødehyppighed samt rådets arbejdsområde og kompetence.

Bruger- og pårørenderåd på plejehjem m.v. skal inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjerne for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter m.v. Rådene skal desuden inddrages ved retningslinjerne for personalets måde at optræde på.

 

Bruger- og pårørenderådet mødes cirka fire gange om året sammen med sektionsleder og repræsentanter fra personalegruppen.

Der afholdes valg til bruger- og pårørenderåd hvert år i marts måned.