Illustration - Tilsyn og smileys
Illustration - Tilsyn og smileys

Tilsyn og smileys

Plejecentret er underlagt tilsyn af forskellige myndigheder.

Hvert år kommer der uanmeldt tilsyn ved embedslæge, som vurderer om Plejecentret lever op til gældende krav fra sundhedsstyrelsen. Embedslægen har ift. Bryghus besluttet, at overgå til gradueret tilsyn, fordi Plejecentret fint har levet op til sundhedsstyrelsens krav og derfor ikke skal have tilsyn hvert år, men hvert 2. år.

Hvert år kommer der uanmeldt tilsyn ved Svendborg Kommunes myndighedsafdeling, som vurderer Plejecentret ud fra Sundhedsstyrelsens krav.

Hvert år inviteres beboere og pårørende til et dialogbaseret møde, hvor man kan drøfte forskellige emner, der knytter sig til, hvordan beboere og pårørende oplever Plejecenter Bryghus.

Vi er underlagt krav om hygiejne og forsvarlig omgang med fødevarer, således at det lever op til Fødevarestyrelsens krav, og kan således få uanmeldt besøg når som helst, at fødevarestyrelsen ønsker at kontrollere det. Der udfærdiges en rapport efterfølgende med en smiley. Alle afdelinger på Bryghus har Elite smiley.