Illustration - Indflytning
Illustration - Indflytning

Indflytning

Når man flytter ind på ”Bryghuset- Svendborg Demensby” er det rigtig godt, hvis lejligheden er indrettet med de møbler og de ting, som har betydning for beboeren – så vil beboeren nemmere falde til i boligen.

Når en beboer flytter ind, vil vi meget gerne være forberedt på, at vedkommende kommer. Derfor er det vigtigt, datoen er aftalt på forhånd, og helst på en hverdag om formiddagen, såfremt det er muligt, hvor der er flest personaler til stede.

Da boligen er privat lejet, er der naturligvis ingen begrænsninger i forhold til besøg.

 

Særligt for beboere der flytter på en afdeling:
Beboere, som bor på en afdeling tilbydes en servicepakke, som koster ca.1200 kr. pr. måned. Servicepakken betaler den kolde forplejning, leje af linned, rengøringsmidler, aktiviteter m.v.

Den varme mad leveres fra Det Gode Madhus. Personalet er behjælpeligt med bestilling af maden og beboerne er med til at bestemme hvad der bestilles og serveres.

Ved indflytning underskrives en fuldmagt, så beløbet til servicepakke og den varme mad fra ”Det Gode Madhus” automatisk betales via træk i pensionen.

Særligt for beboere der flytter i en ældrebolig:
Beboere der bor i ældrebolig, har mulighed for at købe mad i aktivitetscenteret og bestille fra Det Gode Madhus. Personalet er behjælpeligt med bestilling.

Beboeren kan underskrive en fuldmagt, så beløbet automatisk betales via træk i pensionen.