Støtteforening

Plejecentret har en støtteforening og her var der 31. maj 2016 stiftende generalforsamling hvor Støtteforening for ”Bryghuset – Svendborg demensby” så dagens lys.

Støtteforeningens formål:

  • At være ambassadør for Bryghuset – Svendborg Demensby.
  • At være en konstruktiv sparringspartner og initiativtager til projekter og tiltag, der kan medvirke til udviklingen af Bryghuset – Svendborg Demensby. Dette skal foregå i tæt dialog med alle relevante parter, herunder beboere, pårørende, Svendborg Kommune, demensbyens ledelse og medarbejdere samt frivillige.
  • At søge og rejse økonomiske midler via fonde og lignende til etablering og udvikling af Bryghuset – Svendborg Demensby. Der kan være tale om midler til anlæg, nyanskaffelser og andre tiltag