Lokaletilskud til pensionistforeninger, -klubber/-grupper

Hvis kommunen ikke kan tilbyde en pensionistforening/ klub, der opfylder betingelserne for aktivitetstilskud et lokale, kan der søges om tilskud med 70% af udgiften.

Kontakt kulturkonsulent Birgit Pedersen på tlf. 6223 3020 for nærmere oplysninger.