Bladet "Impulser"

Bladet "Impulser"

April 2013: Inspiration og information til pensionister i Svendborg Kommune gennem bladet Impulser

Vi ønsker, at Impulser skal give inspiration og information om, hvad der sker for pensionister i Svendborg Kommune.

Impulser indeholder blandt andet informationer om arrangementer, senioridrætstilbud og nyt fra Svendborg Kommunes Ældreråd.

Vi bestræber os på at skrive artikler om og for pensionister i Svendborg.

I første nummer af Impulser kan du f.eks. blive klogere på, hvad det egentlig er, der er forskellen mellem Ældrerådet og Ældre Sagen.

Vi tager også gerne tabubelagte emner op. Derfor har vi i denne udgave en artikel om ensomhed – og hvad man kan gøre for at komme ud af ensomheden.

Vi skriver om både store og små emner – og hører gerne fra vores læsere. Det er kun gennem tilbagemeldinger og forslag til forbedringer, at vi kan blive bedre.

Første nummer er på gaden i april 2013
Første nummer af Impulser udkommer den 16. april 2013. Impulser vil fremadrettet udkomme 2 gange årligt, i august og januar.

Impulser udsendes til +65 årige i Svendborg Kommune. Andre interesserede er meget velkommen til at hente bladet i Borgerservice, på bibliotekerne i Svendborg og hos Social og Sundhed, Svinget 14. Impulser kan også læses online på www.svendborg.dk/impulser (nederst under Bilag)

Redaktionen
Impulser udgives af direktørområdet Social og Sundhed. Impulser drives primært af frivillige, der gør en kæmpe indsats for at få et spændende blad på gaden.

Impulser udgives igen efter to års pause
Impulser har i mange år været informations- og inspirationsblad for pensionister i Svendborg Kommune – men bladet ophørte i 2011 som konsekvens af en besparelse.

Ældrerådet holdt et borgermøde i marts 2012. På borgermødet gav rigtig mange af de fremmødte borgere udtryk for, at de savnede bladet Impulser. Ældrerådet tog ønsket om et ældreblad med til et møde med Socialudvalget, der i forbindelse med sidste budgetforlig fandt midler til at udgive Impulser.