Skybrud

Dette skal du være opmærksom på !

Ved skybrud og andre former for større nedbørsmængder kan kloakkerne ikke håndtere alt regnvandet. Både Svendborg Kommune og Vand og Affald har fokus på, at udbedre de steder, hvor der opleves store problemer ved skybrud.

Du må meget gerne melde steder ind til os, hvor der er væsentlige gener ved skybrud. Send en mail på vand@svendborg.dk, skriv ”skybrud” i emnelinjen og fortæl lidt om, hvad du har oplevet.

Vær særligt opmærksom på, ved kontakt med regnvand blandet op med spildevand, at vandet kan indeholde farlige bakterier. Vask huden grundigt med sæbe. Får du i dagene efter kontakt med spildevand influenzalignende symptomer, så kontakt din læge/lægevagt og fortæl herom.

Læs mere om, hvordan du kan forberede din ejendom på et varslet skybrud og om oprensning efter oversvømmelse i din bolig eller på din grund her.