Multtoiletter og genbrug af regnvand

Vejledning til Multtoiletter og brug af regnvand:

Multtoiletter

Den ”tykke del” skal samles og graves ned. 

Den ”tynde del” skal samles og afledes med det øvrige husspildevand (håndvask, bad og køkkenvask, bryggers mm) og efter de krav, som der i øvrigt er for din ejendom i spildevandsplanen. 

Du skal søge om tilladelse til begge dele hos Svendborg Kommune.

 

Brug af regnvand til toiletskyl og vaskemaskiner

I folderen ”Fra taget til toiletter” fra Miljøstyrelsen kan du læse, hvad du må bruge dit regnvand til, ligesom du kan læse, hvordan du får en tilladelse til at bruge dit regnvand.

Det er altid en god idé at sende en tegning til Natur og Klima i Svendborg Kommune, hvor du beskriver, hvordan anlægget ser ud. På den måde kan Svendborg Kommune bedst hjælpe dig, hvis der skulle blive brug for det på et senere tidspunkt.