Er kloakken stoppet ?

Er din kloak stoppet til, kan det skyldes flere ting. Derfor tjek følgende ting:

Er kloakken stoppet inde på din egen grund?
Du skal selv sørge for at bringe den i orden igen. Du kan tilkalde et firma med en slamsuger og en højtryksspuler. Et sådan firma kan som oftest afhjælpe situationen.

Er kloakken faldet sammen inde på din egen grund?
Du skal selv sørge for at bringe den i orden igen. En kloakmester kan hjælpe dig.  Hvis kommunen har en tegning over dit afløbssystem, kan du finde den på www.weblager.dk. Søg på din adresse. Hvis en sag er låst, ring på telefon 6223 3331, så får du assistance.

Er kloakken faldet sammen ude i vejen?
Kontakt Vand og Affald på tlf. 6321 5515. Udenfor arbejdstid vil du blive bedt om at ”trykke” dig ind på spildevandsvagten, som er døgnbemandet.

Er der problemer med vejvandet til kloaknettet?
Du kan kontakte Center for Ejendomme og Teknisk Service på tlf. 6223 3344. Bemærk, at ledninger til vejvand oftest afleder langs vejens sider, hvor spildevandsledninger som reglen løber midt ude i vejen.

Er der problemer med vejvandet til grøfter etc.?
Du kan kontakte Center for Ejendomme og Teknisk Service på tlf. 6223 3344.

Bor du i et ikke-kloakeret område - husspildevand?  
Problemer med afledning af spildevandet skyldes ofte, at det nærliggende dræn er tilstoppet. Her er det lodsejer, som varetager vedligeholdelse. Kan du og den eventuelle lodsejer ikke blive enige herom, kan du rejse en vandløbssag efter Vandløbsloven.   Ordinært vedligehold varetages af den/de lodsejere, drænet passerer. Ved større reparationer og omlægninger bliver der tale om partsfordeling mellem, dem som har glæde af ændringen. Spørgsmål til Vandløbsloven kan stilles på tlf. +45 23726742.

Bor du i et ikke-kloakeret område – tag- og overfladevand?  
Problemer med afledning af tag- og overfladevand skyldes ofte, at det nærliggende dræn er tilstoppet. Her er det lodsejer, som varetager vedligeholdelse. Kan du og den eventuelle lodsejer ikke blive enige herom, kan du rejse en vandløbssag efter Vandløbsloven. Ordinært vedligehold varetages af den/de lodsejere, drænet passerer. Ved større reparationer og omlægninger bliver der tale om partsfordeling mellem, dem som har glæde af ændringen. Spørgsmål til Vandløbsloven og drænforhold kan stilles på tlf. +45 23726742.