Spildevand og kloakering

Spildevandet skal ledes bort på forsvarlig vis, og din ejendom skal være tilmeldt et kloaknet