Børn der fisker

Klima og bæredygtighed

Undervisning i klima og bæredygtighed

I Svendborg Kommune ønsker vi, at børn og unge i vores skoler lærer om klima og bæredygtighed, så de opbygger handlekompetence og forståelse for, hvordan man arbejder med bæredygtighed i praksis.

Nedenstående er et kort overblik over aktuelle tiltag der understøtter arbejdet med klima og bæredygtighed i undervisningen:

Den Grønne Rygrad:  

Svendborg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Den Grønne Rygrad, et projekt under Klimaambassaden, tænketanken Concitos undervisningsafdeling.

Den Grønne Rygrad har blandt andet kortlagt vores lokale Åben Skole tilbud med relevans for den grønne undervisning. Kortlægningen er samlet i et digitalt værktøj der giver lærerne bedre overblik og guider til de bedste lokale undervisningstilbud.

www.dengrønnerygrad.dk 

Verden er vores:

”Verden er vores” er udviklet i forbindelse med Landsstævne 2022. Det er et undervisningsforløb til udskolingen, der handler om klima, energi og bæredygtighed. ”Verden er vores” er bygget op af fire undervisningsspor med forskellige faglige fokusområder. Målet er blandt andet at inspirere unge til handling ved at udbrede hands-on viden om bæredygtig udvikling og energi.

Klima til læring og debat:

Energiselskabet SEF, Vand og Affald, GO2Green, Tåsingeskolen og Svendborg Kommune har sammen udvikle et omfattende undervisningsmateriale, Klima til læring og debat, som stilles gratis til rådighed for alle skoler i Svendborg. Materialet består både af et undervisningskompendium med læring, opgaver samt en lang række dilemmaer – og af 4 pædagogiske værktøjskasser med solceller, vindmøller, datalogger, brændselsceller og termiske kameraer.

www.go2green.dk/klima-info

Grøn skole:

Grøn Skole er Friluftsrådets undervisningsprogram for uddannelse i bæredygtig udvikling med natur, miljø og udeliv som centrale omdrejningspunkter. I Svendborg Kommune er følgende folkeskoler en del af Grøn skole: Tåsingeskolen, Ørkildskolen, Nymarksskolen, Issø-skolen, Rantzausminde Skole

www.groenskole.dk