Pagaj
Pagaj

Sejlcenteret - Skolen på Vandet

Sejlads og vandaktiviteter tilbydes for alle elever i Svendborg Kommunes skolevæsen fra 0. til 10. klassetrin.

Sejlcenteret på Thurø har eksisteret siden 1988. Tidligere hed det Sejladsprojektet.

Projektet har de alle de år, det har eksisteret, været i en konstant udvikling. I mange år var det baseret på sejlbåde. Men de senere år er udviklingen gået mod kajak, kanoer, robåde, S.U.P. (Stand UP Paddling) og udeliv med primitive lejraktiviteter.

Centeret er en aktiv del af alle skolers hverdag. Store grupper af elever fra 0. til 10. kl. kommer dagligt på stedet. Der er udarbejdet læringsmål for hvert enkelt klassetrin, således at hverdagen på centeret afspejler tankerne bag den aktuelle skolereform. Der har siden 2007 været fuldt booket op fra maj til efterårsferien, hvor centeret lukker for vinteren. Det betyder, at knap 3000 elever årligt får undervisning på stedet. Da der de senere år er blevet anskaffet mere materiel, kan der typisk være 50 -70 elever samtidigt. Nogle gange er flere forskellige skoler der på en gang.

Alle elever på 5. klassetrin kommer én gang årligt til en læringsdag under ledelse af centerlederen. Udover det har skolerne faste dage med egne hold, der kommer ugentligt, således at de er inde i en fortløbende læringsmæssig udvikling. Stedet bliver også brugt til lejrskoler og sammenrystningsture for nye klasser mv.

Lærerne kommer løbende på kursus på stedet, således at de hele tiden er fagligt opdaterede i forhold til læringsmål og søfartsstyrelsens nyeste regler på området.

Formålet med centret:

  • at give børn og unge mulighed for at møde det maritime liv og agere på naturens præmisser samtidig med at de under trygge forhold kan tilegne sig færdigheder, som senere hen i deres ungdoms- og voksenliv kan medvirke til gode interesser og et sundt liv.
  • at understøtte kompetencerne: kreativitet, innovation, problemløsning og samarbejde.
  • at inddrage lokalområdets natur og kultur i læringsmiljøet.

Sejlcenteret er beliggende på lejet areal på Thurøbund Spejdercenter, Grastenvej 204 c, Thurø.

Det meget store areal ligger ned til Thurøbund, hvor sejladsaktiviteterne forgår.

Film om Sejlcenteret - Skolen på Vandet