Illustration - Mit barn og skolen
Illustration - Mit barn og skolen

Natur- og Miljøskolen

Natur- og Miljøskolen i Svendborg er et gratis undervisningstilbud som alle skoler kan benytte sig af. Som en del af et undervisningsforløb på skolen, kan en skoleklasse komme på Natur- og Miljøskolen og lave aktiviteter og undervisningsmiljø, der f.eks. omhandler Skovens forårsplanter, Skovens svampe, Skovens fugle og meget mere.

Natur- og Miljøskolen har mange forskellige muligheder for undervisningsforløb i naturen for alle klassetrin, og man kan som skoleklasse regne med at komme på Natur- og Miljøskolen én gang om året.

Det er skoleklassernes kontaktlærer, der står for tilmelding og praktiske spørgsmål.

 

Formålet med undervisningen på Svendborg Natur- og Miljøskole er, at:

  • fremme elevernes glæde ved og interesse for naturen og at øge deres forståelse af sammenhæng i naturen.
  • give dem viden om og indsigt i menneskets samspil med naturen samt at øge deres ansvarlighed overfor miljø og natur og give dem grundlag for stillingtagen og handlen i konkrete natur- og miljøspørgsmål.

 

Målgruppe

De primære brugere er elever i kommunens folkeskoler. NaturTeknologi- og biologilærere fra skolen tilbydes kurser.

 

Indhold

Det er op til den enkelte skole/faglærer i samarbejde med personalet på Natur- og Miljøskolen at fastlægge og gennemføre den enkelte undervisning.

 

Organisering

De ansatte ved Natur- og Miljøskolen gør tjeneste i Svendborg Kommune ved Skårup Skole og refererer p.t. til ledelsen på Skårup skole.

Det er Natur- og Miljøskolens ansvar, at projektet er attraktivt for samtlige skoler i kommunen, i samarbejde med ledelsen på Skårup skole og skolelederne fra de øvrige folkeskoler.

Det skal sikres, at der er dialog med brugerne omkring projektets virke.

 

Du kan læse mere på Natur- og miljøskolens egen hjemmeside: http://www.svendborgnaturskole.dk/