Seksuel vold

Når man bliver tvunget til sex mod sin vilje. Eller når nogen overskrider ens grænser i forhold til berøring og sexuel adfærd og gør en utryg og utilpas.
 

  • Det er aldrig din egen skyld, at du bliver udsat for seksuelle overgreb
  • Det er aldrig dit ansvar, at stoppe den voksne i at begå de seksuelle overgreb.
  • Det er altid forældrene, der skal passe på barnet, beskytte barnet. Det er aldrig barnets opgave.
  • De seksuelle overgreb skal stoppes, så det ikke sker igen.
  • Du skal have hjælp til at bearbejde de overgreb, du har været udsat for.
  • Den voksne, der udsætter dig for overgreb, skal stoppes og have hjælp.