Det siger loven

Et barn har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling ”Forældreloven”.

Loven siger videre:

  • Du har ret til et godt liv.
  • Staten skal beskytte dig, hvis du bliver mishandlet af dine forældre.
  • Du skal beskyttes mod seksuelt misbrug.
  • Du har ret til at sige nej – du bestemmer selv over din krop
  • Alle voksen skal hjælpe dig, hvis de ved eller har mistanke om, at du bliver mishandlet (underretningspligt).
  • Alle børn og unge har ret til anonym rådgivning
  • Alle børn har ret til bisidder, du kan tage en ven eller voksen med, som du stoler på eller en børnebisidder fra Børns Vilkår
  • Alle børn og unge skal høres og inddrages i de beslutninger, der bliver taget i forhold til dem.