Fysisk vold

Når man bliver slået , sparket, skubbet, fastholdt, brændt, rusket m.m. En lussing er også vold. Den fysiske vold kan ses på kroppen f.eks. som blå mærker.
 

I Danmark er psykisk og fysisk vold forbudt ved lov. Det betyder at ingen må give dig en på siden af hovedet eller slå. Det betyder også at dine forældre eller andre f.eks. ikke må låse dig inde på dit værelse.