Kan jeg være anonym?

Ja, du kan være anonym, hvis du ønsker det - men du vil så ikke skulle fortælle dit navn til Familieafdelingen.

Hvis vi kender dit navn, kan vi ikke automatisk love dig anonymitet.
Den familie, som du underretter os om, har som hovedregel ret til at få oplyst, hvem der har underrettet, altså dit navn.

Kender vi dit navn, skal der være helt særlige og specielle forhold, før du kan være anonym i forhold til den familie, du underretter om.
For os er det en hjælp, at kende både dit navn og din relation til den familie, du underretter om.

For familien du underretter om, er det trods alt bedre at vide, hvem der har kontaktet kommunen end at skulle svæve i uvished, og gå med mistanker til hvem det kan være.

Husk på - dit ærinde er, at et barn eller ung og familien får hjælp og støtte.