Hvad siger loven?

Hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år bliver udsat for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller lever under forhold der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare, har du pligt til at underrette kommunen.

Er du offentligt ansat eller udøver et offentligt hverv. har du en særlig og skærpet pligt til at underrette kommunen – se link for medarbejder.