Hvad sker der når jeg har kontaktet kommunen?

Hvis du ringer til os, skriver socialrådgiveren det ned, du siger.

Når du sender en underretning til os, vil du modtage en kvittering på din underretning senest efter 6 hverdage.

Du har ikke krav på at få oplysninger om, hvad vi konkret gør. Det har du ikke, fordi du ikke er part i sagen, og vi har derfor tavshedspligt.

Det vi gør, når vi har fået dine oplysninger, er at vurdere på oplysningerne. Som hovedregel tager Familieafdelingen kontakt til familiens voksne og aftaler møde med dem. De vil få oplyst, at der er kommet en henvendelse/underretning, og hvad du har fortalt. Herefter beslutter vi enten at undersøge forholdene nærmere eller ikke at gøre mere. (Hvis vi via din underretning får begrundet mistanke om, at der foregår voldelige eller seksuelle overgreb på barnet, anmelder vi forholdet til politiet.)

Hvis vi beslutter at undersøge forholdene nærmere, sker det i samarbejde med familien, og undersøgelsen kan føre til, at der bliver sat hjælp og støtte ind i forhold både barnet, den unge, de voksne og hele familien.