Familieafdelingen

Underretning til Familieafdelingen

Er du bekymret for et barn eller en ung under 18 år i Svendborg Kommune, så har du pligt til at underrette Familieafdelingen.

Du skal selvfølgelig vide, at det er en meget alvorlig sag at lave en underretning. Og at det er strafbart at indgive falske oplysninger.

Du kan underrette Familieafdelingen både skriftligt og telefonisk.

 

I højremenuen under selvbetjening finder du skemaer til at lave en underretning. Du kan vælge, om du vil være anonym eller ej.

Du vil få en kvittering, når vi har modtaget din underretning, og vi kan vælge at kontakte dig for yderligere oplysninger.

Men du vil ikke få besked om, hvordan sagen forløber. Det må vi ikke give dig ifølge loven. Du kan dog efter anmodning få oplysning om, hvorvidt din underretning har givet anledning til undersøgelser eller foranstaltninger.

 

Henvendelse til Ankestyrelsen.

I de tilfælde, hvor man som borger har underrettet kommunen om et barn eller en ung men har indtryk af, at kommunen undlader at iværksætte foranstaltninger eller at barnet ikke får tilstrækkelig hjælp, så kan man henvende sig til Ankestyrelsen, som har mulighed for at gå ind i sagen, jf. Servicelovens § 65.

Ankestyrelsen
Amaliegade 25
Postboks 9080
1022 København K
www.ast.dk