Foto: Social- og Sundhedshjælper
Foto: Social- og Sundhedshjælper

Social- og sundhedshjælper

Går du og drømmer om en hverdag, hvor du gør en forskel for andre mennesker, hver eneste gang du går på arbejde?

Social- og sundhedshjælper

Som social- og sundhedshjælper kommer du tæt på de mennesker, du arbejder med. Du kommer i borgernes eget hjem, hvor du giver omsorg og pleje. Du hjælper borgerne tættere på smil og et godt liv. Derfor er dit hjerte et lige så vigtigt værktøj som dine hænder og dit hoved.

Om uddannelsen
Social- og sundhedshjælpersuddannelsen varer 14 måneder. Afhængig af din alder og dine kompetencer kan uddannelsen blive afkortet.Uddannelse foregår dels på skole og ude i praktikken. Praktikken fylder mest og du får en uddannelse, hvor du i høj grad prøver teori og metoder af.

Praktikken foregår enten på et plejehjem eller i hjemmeplejen, hvor du besøger borgeren i deres eget hjem. Du får en praktikvejleder, som hjælper og vejleder dig gennem dine praktikperioder. Du kommer til at løse forskellige opgaver hos borgerne og du får mere ansvar i takt med din udvikling.

Økonomi
Som social- og sundhedshjælperelev ansættes du i Svendborg Kommune. Du får løn under uddannelsen.

Månedslønnen for social- og sundhedshjælperelever udgør pt.: 12.653 kr.

Er du 25 år eller derover, har du mulighed for at få voksenelevløn som pt. udgør 21.816 kr.

Du skal dog opfylde følgende kriterier:
1 års relevant erhvervserfaring med opgaver inden for pleje- og omsorgsområdet til voksne med mindst 24 timer pr. uge i gennemsnit inden for de seneste 4 år.

VEL - Ansøgning

Ansættelse med mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes 50 %.

Søger du om voksenelevløn skal du udfylde Ansøgning om voksenelevløn, som skal bekræftes ved underskrift af din arbejdsgiver.

Hvordan bliver du elev i Svendborg Kommune?
I Svendborg Kommune ansætter vi 18 social- og sundhedshjælperelever to gange om året. Januar og juni.                            

Du skal have bestået grundforløb 2, for at blive social- og sundhedshjælperelev i Svendborg Kommune. Har du en anden uddannelse eller er du over 25 år, så skal du have udarbejdet en kompetencevurdering på Social- og sundhedsskolen Fyn.

Hvad kan du som færdiguddannet social- og sundhedshjælper?
Som færdiguddannet social- og sundhedshjælper har du mulighed for at arbejde på plejehjem eller i hjemmeplejen.

Du kan også videreuddanne dig til social- og sundhedsassistent. Læs mere om social- og sundhedsassistenten i Svendborg Kommune på: https://www.svendborg.dk/social-og-sundhedsassistent