Ældre hænder
Ældre hænder

Social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedsuddannelsen er en selvstændig uddannelse. Der vare op til 2 år, 9 måneder og 3 uger.

Uddannelsen består af skoleperioder og praktikperioder.

Der er 3 praktik perioder indenfor følgende områder: Primær sektor, sekundær sektor og i psykiatri.

Hvordan søger jeg ind på uddannelsen?

Du kan søge om optagelse og ansættelse via de fynske kommuner og Region Syddanmark.

Søger du optagelse og ansættelse i Svendborg Kommune, skal du søge på det elektroniske ansøgningsskema, som kommer til at ligge på denne hjemmeside under Job forud for hvert hold. Der begynder hold i marts, august og november hvert år.

Adgangskrav

  • Gennemført Grundforløb 2 efter august 2015
  • Har du en anden baggrund, skal du søge SOSU skolen om en kompetencevurdering

www.sosufyn.dk

 

Er du i tvivl om du opfylder adgangskravene, kan du kontakte social- og sundhedsskolens uddannelsesvejledning på tlf.: 62 10 27 79

Løn

Som social- og sundhedsassistentelev er du berettiget til enten elevløn eller voksenelevløn under både den praktiske og teoretiske uddannelse.

Er du over 25 år og har 1 års erfaring inden for de sidste 4 år inden for området i gennemsnitlig 24 timer pr. uge, er du berettiget til voksenløn. Har du færre timer pr. uge, dog mindst 8 timer gennemsnitlig, kræves 2 års erfaring for at opnå voksenelevløn.
Lønnen følger gældende satser.

Formål og mål med praktikken

Praktikuddannelsen skal give dig mulighed for at udvikle erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfælleskab. Det sker gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området.

Muligheder for job og videreuddannelse

Der er mange jobmuligheder efter endt social- og sundhedsassistentuddannelse, såvel i primær- og sekundær sundhedssektor og i psykiatriområdet.

Du har mulighed for videreuddannelse til ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, farmakonom, jordemoder, bioanalytiker og radiograf.