Uddannelse

I Svendborg Kommune lægger vi stor vægt på, at uddannelse af medarbejderne er vigtig i forhold til at indføre rehabilitering som både indsats og bærende kultur. Derfor bliver alle medarbejdere uddannet.

Over 500 af kommunens social- og sundhedshjælpere og –assistenter er uddannet hjemmetrænere. De har gennemgået en 11-dages uddannelse, som indeholder emner som rehabilitering, motivation og kommunikation.

Øvrige medarbejdere modtager et 3-dages kursus i rehabilitering. For de medarbejdere, der har et 3-dages kursus, er der mulighed for at supplere med et merit-kursus, således at den samlede uddannelse svarer til 11-dages kurserne.

Alle medarbejdere på kommunens gæsteboliger gennemgår et særligt tilrettelagt gæsteboligkursus i rehabilitering, motivation og kommunikation.

Endelig vil alle sygeplejersker, visitatorer, hjælpemiddelterapeuter, projektterapeuter og de trænende terapeuter, der deltager i tværfaglige team på ældreområdet, blive undervist og eksamineret i rehabilitering på diplomniveau.

Uddannelsesbehovet vurderes løbende og vi forsøger hele tiden at være på forkant med de behov medarbejderne oplever, at de mangler i deres daglige arbejde med rehabilitering. På forsøgsbasis vil der blive skabt en uddannelse omkring motivation, kommunikation og coaching. Endelig overvejes opfølgningskurser for medarbejdere, der ønsker et brush-up i rehabilitering.