Kommunaldirektør

Direktør

Erik Meldgård Bendorf

Ramsherred 5, 5700 Svendborg

Telefon: 62 23 31 01

E-mail: Erik.meldgaard.bendorf@svendborg.dk

Erhverv

Erhvervschef Søren Bach-Hansen

Telefon: 30 17 54 90 

E-mail: soren.bach-hansen@svendborg.dk

Ansvarsområde: 

Erhvervsudvikling

Iværksætterindsatser

Svendborg Havn, Færge- og Sundfart

Køb og salg af ejendom

Udlejning, udlån og forpagtning af kommunale ejendom

Direktionssekretariat

Afdelingschef Kim Christoffersen

Telefon: 62 23 31 03

E-mail: kim.christoffersen@svendborg.dk

Ansvarsområde:

​Sekretariatsopgaver for borgmester, kommunaldirektør, økonomidirektør, økonomiudvalg og Byråd.
Tilsyn med almennyttigt boligbyggeri.
Grafisk afdeling, Jura og Kommunikation

Staben

Stabschef Jens Otto Kromann

Telefon: 62 23 32 10

E-mail: jens.otto.kromann@svendborg.dk

Ansvarsområde Økonomi og Udbud:

Den overordnede styring i forhold til budget, regnskab, budgetopfølgning og finansopgaver
​B​etjening på økonomiområdet af direktørerne i relation til de politiske udvalg
Koordinerer kommunens indkøb af varer, tjenesteydelser og tryksager
Administrationen af Svendborg Kommunes forsikringer

 

Ansvarsområde Digitalisering og IT:

Drift og support til kommunens it-systemer til både medarbejdere, politikere og skole-elever.
Konsulentassistance til digitaliserings- og it-projekter i tæt samarbejde med kommunens øvrige afdelinger

 

Ansvarsområde HR:

Står for kommunens personalemæssige og organisatoriske drift, tilpasning og udvikling