Miljø og Teknik

Direktør Rikke Berg

 

Klima, Natur og Miljø

Chef for Klima, Natur og Miljø Marianne Wedderkopp

Ansvarsområde:
Miljøbeskyttelse
Naturbeskyttelse
Affald
Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse
Spildevand og klimatilpasning
Jordforurening
Virksomheder
Klima og Energi (inkl. varmeforsyning)
Kystbeskyttelse
Vandløb
Landbrug

Byg og Byudvikling

Plan- og udviklingschef Anders Tang Kjærved

Ansvarsområde:
Planlægning
Planstrategi
Kommuneplan
Lokalplaner
Strategiske udviklingsprojekter

Center for Ejendomme og Teknisk Service

Ejendomschef Peter Mouritsen

Ansvarsområde:
Kommunale ejendomme og arealer