Miljø og Teknik

Direktør Rikke Berg

 

Byg, Natur og Miljø

Teknisk chef Marianne Wedderkopp

 

Ansvarsområde:
Byggetilladelser
Landzonetilladelser
BBR-oplysninger
Naturbeskyttelse
Affald
Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse
Spildevand og klimatilpasning
Jordforurening
Virksomheder
Klima og Energi (inkl. varmeforsyning)
Kystbeskyttelse
Vandløb
Landbrug

Plan og Udvikling

Plan- og udviklingschef Anders Tang Kjærved

Ansvarsområde:
Planlægning
Planstrategi
Kommuneplan
Lokalplaner
Strategiske udviklingsprojekter

Center for Ejendomme og Teknisk Service

Ejendomschef Peter Mouritsen

Ansvarsområde:
Kommunale ejendomme og arealer