Omsorgstandpleje

Visitationskriterier

I omsorgstandplejen tilbydes forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Adgang til omsorgstandpleje
Visitationen foretages for borgere i plejeboliger af sektionsleder, for alle andre borgere af Myndighedsafdelingen, og altid ud fra en konkret og individuel vurdering.

Tandplejen
Toldbodvej 17
5700 Svendborg
Telefon: 62 23 65 60

Åbningstid

Klinikken har åbent mandag til onsdag fra kl. 8.00 - 15.00, torsdag fra kl. 8.00 - 16.00 og fredag fra kl. 8.00 - 14.00.
Tandlæge og klinikassistent kommer ud i patientens eget hjem efter forudgående aftale.

Betaling
Der opkræves en egenbetaling der pr. 1. januar 2023 er på 4 kr. pr. måned. Derudover er al undersøgelse og behandling vederlagsfri.