Kommunens værdier

Svendborg Kommune har vedtaget, at der skal arbejdes værdibaseret. Kommunen er en værdidrevet organisation. Det afspejler en opfattelse af, at regelstyring i sig selv ikke vil være nok til at realisere kommunes overordnede vision, hvor den bærende overskrift er: Sydfynsk udvikling. Værdier vil derimod være den platform, der giver selvstændige, fleksible og ansvarlige medarbejdere de bedste muligheder for at levere den service, som politikerne ønsker – og som omverdenen forventer.

Grundlæggende værdier

Helhed i opgaveløsningen

Vores løsninger er sammenhængende og i overensstemmelse med de politiske beslutninger. Løsningerne produceres og leveres hurtigt på en økonomisk forsvarlig og bæredygtig måde. Vi tænker og handler på tværs, og vi tager ansvaret for fælles opgaveløsninger. Vi udfordrer dilemmaer – mellem hensynene til den lokale arbejdsplads og til den samlede kommune. Og mellem den daglige drift og den nødvendige udvikling, som er en forudsætning for den fremtidige drift.

Borgerne i centrum

Vi vil opleves som en borgerorienteret kommune, der fokuserer på borgernes forskellige behov og som skaber løsninger sammen med borgerne. Vi sikrer enkle og lette adgange til kommunen. Vi lytter og informerer forståeligt, åbent og ærligt. Myndighedsopgaver udøves med respekt for borgerne og erhvervslivet.

Læring og udvikling

Vi udfordrer hinanden og gør op med vanetænkning og afprøver gerne nye idéer. Vi stiller vor viden til rådighed for den øvrige del af organisationen. Vi sikrer, at vi som ledere og medarbejdere har spændende udfordringer og gode muligheder for faglig og personlig kompetenceudvikling. Hermed skabes fundamentet for livslang læring og udvikling, og for at vi kan leve op til kommunens vision og mål.

Trivsel

Som ledere og medarbejdere har vi et fælles ansvar for at skabe en god arbejdsplads, og for at vi alle trives i det daglige arbejde. Vi skaber engagement og arbejdsglæde via dialog, samarbejde og medindflydelse på egen arbejdssituation.