Håndbog for plejefamilier

Denne håndbog henvender sig til døgnplejefamilier, aflastningsfamilier og netværksplejefamilier, som samarbejder med Svendborg Kommune.

I håndbogen har vi samlet informationer om de regler og retningslinjer, vi arbejder med i Svendborg Kommune.

Det er hensigten, at håndbogen skal give oplysninger om de vilkår og praktiske forhold, som I vil møde, når I samarbejder med Svendborg Kommune.

Det er vores håb, at håndbogen kan give svar på mange af de spørgsmål, I som døgnplejefamilie, aflastningsfamilie eller netværksplejefamilie kan have.