Aflønning

Når en plejefamilie modtager et barn i familiepleje fra Svendborg Kommune, udarbejder Familieafdelingen en familieplejekontrakt.

Svendborg Kommunes gennemsnitsmodel

Svendborg Kommune overgik i 2020 til gennemsnitsmodellen. Det betyder, at alle nye anbringelser honoreres efter denne model.

Svendborg Kommune vurderer honoreringen ud fra opgavens karakter og ud fra den gennemsnitlige plejeopgave fordelt over tid, hvilket betyder, at honoreringen fastholdes på samme niveau gennem hele anbringelsesperioden.

Fastsættelsen af honoreringen sker på baggrund af en konkret vurdering af plejeforholdets karakter, plejebarnets ressourcer, vanskeligheder, socialpædagogiske og behandlingsmæssige behov, belastningsgraden i plejefamilien, og samarbejdsopgaven i forhold til biologisk familie.

Honoreringen fastsættes kun én gang i plejeforløbet, hvilket betyder, at man i nogle perioder løfter en større opgave, end man bliver honoreret for, mens man i andre perioder løfter en mindre opgave, end man bliver honoreret for.

Herudover udbetales et omkostningsbeløb (kost- og logi samt almindelige daglige fornødenheder). Dette beløb er fastsat af Socialministeriet og er skattefrit.

Læs mere om taksterne i KL's taksttabel
Som aflastningsfamilie aflønnes I for de døgn, barnet opholder sig hos jer.