Aflønning

Hvis I får en opgave fra Svendborg kommune, vil en sagsbehandler i Familieafdelingen lave et udkast til en kontrakt.
Kontrakten indeholder blandt andet forhold, der vedrører:

  • Plejelønnens størrelse
  • Kost og logi
  • Særydelser i forbindelse med opgaven
  • Øvrige aftaler i forbindelse med opgaven

Lønnen fastsættes dels efter barnets belastningsindikatorer og dels efter opgavens art og omfang. Der skal, ved kontraktens indgåelse, også tages stilling til jeres arbejde udover plejeopgaven.

 

Beregningsgrundlaget er vederlag, som fastsættes af Socialministeriet. Beløbet er skattepligtigt.
Herudover udbetales et omkostningsbeløb (kost- og logi samt almindelige daglige fornødenheder). Beløbet er fastsat af Socialministeriet og er skattefrit.

I kan læse mere om taksterne her.

Sammen med plejekontrakten udleveres uddybende oplysningsmateriale vedr. bl.a. ferieregler for plejefamilier, vejledende retningslinjer vedr. evt. særydelser m.v.

Som aflastningsfamilie aflønnes I for de døgn, barnet opholder sig hos jer.