Kurser

Vi tilbyder plejefamilier kursusaftener og temadage, hvor man kan få fagligt og udviklende input samt mødes med kolleger.

Kursusdage for fynske aflastnings- og plejefamilier
Svendborg Kommune samarbejder med 8 fynske kommuner om at sammensætte et kursusprogram for alle pleje- og aflastningsfamilier.

Døgnplejefamilier har ret og pligt til at deltage i minimum to uddannelsesdage om året. Vi vil imidlertid gerne tilbyde både aflastnings- og døgnplejefamilierne et fagligt og udviklende input. Herunder muligheden for at mødes med kolleger.
Vi har hyret nogle spændende oplægsholdere, som alle vil inspirere til udvikling af daglig praksis.


Kursusaftener for plejefamilier bosiddende i Svendborg Kommune
Familieplejeteamet afholder flere interne temaaftener.

Hvert år udarbejdes et kursuskatalog, som fremsendes til alle vores ansatte plejefamilier.

 

Covid-19
Grundet Covid-19 er mange af vores kurser aflyst eller udskudt.