Kurser

Jfr. bekendtgørelse om plejefamilier af 18. december 2013 er det en forudsætning for alle typer af plejefamilier, at de gennemfører et kursus i at være plejefamilie i forbindelse med deres godkendelse.

I forbindelse med ansøgning om godkendelse som konkret egnet plejefamilie og som netværksplejefamilie sikrer familieplejekonsulenterne , at I gennemfører et grundkursus, inden jeres plejeopgave påbegyndes.
Læs mere om de forskellige grundkurser nederst på siden.

Jfr. ovennævnte bekendtgørelse har alle typer plejefamilier både ret og pligt til at deltage i minimum 2 kursusdage årligt.

Svendborg Kommune har i samarbejde med øvrig kommune indgået et tværkommunalt samarbejde, hvilket giver mulighed for (i samarbejde) at arrange større temadage, hvor aktuelle oplægsholdere inviteres ind. I 2015 er der aftale 4 større temadage.
Desuden afholder Familieplejeteamet flere interne temaaftener.
Hvert år udarbejdes et kursuskatalog, som fremsendes til alle vores ansatte plejefamilier.
Kursuskataloget kan også ses nederst på siden.

Derudover vil der være tilbud om deltagelse i forløb og netværksmøder sammen med andre plejefamilien, der er ansat af Svendborg kommune.