Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Kriterier for at få tilskud til merudgifter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Vi kan ikke give tilskud til ekstra udgifter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til alle forældre med handicappede og kronisk syge børn – der er i servicelovens § 41 og § 42 ret stramme kriterier for dette.

Her ses nogle af de kriterier:

  • Barnet eller den unge skal have et alvorligt handicap eller kronisk lidelse, som har brug for aktiv handling, og som kræver mange ressourcer i hverdagen.
  • Det er ikke diagnosen, som er afgørende. Det er derimod den samlede vurdering af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne.
  • Barnet eller den unge skal have en varig lidelse eller nedsat funktionsevne af betydelig karakter.
  • Det kan være børn og unge med udviklingshæmning, sindslidelser, epilepsi, diabetes, nedsat bevægelsesfunktion, hjerneskade, nedsat talefunktion, manglende eller svagt syn eller manglende eller nedsat hørelse. Ydelser gives dog først efter en vurdering af følgerne for barnets eller den unges dagligdag. (Iht. reglerne i Serviceloven)

Sagsbehandling ved tilskud til ekstra udgifter og tabt arbejdsfortjeneste

  1. Vi beder dig udfylde en ansøgning om enten merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste. Du kan finde ansøgningsskemaer i højremenuen under selvbetjening eller henvende dig i afdelingen.
  2. Herefter anmoder vi om en udtalelse fra en eller flere personer, som har kendskab til barnets eller den unges handicap eller lidelse. Det kan være læge, pædagog, lærer mv.
  3. Sagsbehandleren tager så stilling til, om barnets eller den unges lidelse eller handicap, giver ret til tilskud eller dækning af tabt arbejdsfortjeneste iht. servicelovens regler. Sagsbehandleren laver en skriftlig afgørelse til forældrene.
  4. Hvis der gives tilskud til ekstra udgifter eller dækning af tabt arbejdsfortjeneste, vil det skulle revurderes senest efter et år – tidspunktet afhænger af den aktuelle situation for barnet eller den unge. Som hovedregel, vil vi igen indhente lægeerklæringer eller andre udtalelser.


Sagsbehandleren skal altid lave en vurdering af, om barnet eller den unges handicap eller lidelse giver ret til tilskud eller dækning af tabt arbejdsfortjeneste.