Forskning i demens

Demensbyens betydning for en hverdag med værdighed, tryghed og selvbestemmelse

Svendborg Kommune, Social og Sundhedsskolen Fyn samt University College Lillebælt er gået sammen om et ambitiøst forskningsprojekt.

Formålet er en bedre omsorg og pleje af demente borgere.

Fra 2017-2020 skal forskningssamarbejdet sikre ny viden om demens. Vi vil undersøge, hvordan de unikke rammer i Bryghuset Svendborg Demensby kan understøtte det gode liv for demente borgere.

Med samarbejdet er vi med til at sikre, at den ny viden omsættes i praksis. Det betyder, at vi kan skabe de bedste rammer og den bedst mulige pleje for demente borgere – også i fremtiden.

Fire forskningsstudier skal se på demensbyens betydning for personer med demens. Der udarbejdes evaluering ved udgangen af 2018 samt igen ved udgangen af 2020.

Du kan læse mere om forskningsprojektet her: