Forskning i demens

Demensbyens betydning for en hverdag med værdighed, tryghed og selvbestemmelse

Svendborg Kommune, Social- og Sundhedsskolen Fyn samt University College Lillebælt har i 2017-2020 samarbejdet om et ambitiøst forskningsprojekt.

Formålet med forskningsprojektet er en bedre omsorg og pleje af demente borgere.

Der har været fokus på, hvordan de unikke rammer i Bryghuset Svendborg Demensby kan understøtte det gode liv for borgere med demens.

Med samarbejdet er vi med til at sikre, at den ny viden omsættes i praksis. Det betyder, at vi kan skabe de bedste rammer og den bedst mulige pleje for borgere med demens – også i fremtiden.

 

SLUTEVALUERING

 

 

FOLDER DEMENS