Fysisk aktivitet og udeliv

Fysisk aktivitet og friluftsliv i demensbyen samt grupperehabilitering til hjemmeboende borgere

”Flere” og ”bedre” tilbud om fysisk træning og aktivitet til borgere med demens og de­res pårørende er et vigtigt prioriteringsom­råde i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025. For at kunne tilbyde fysisk træning og andre aktiviteter, der er relevante, interessante og realistiske for borgere med demens er det imidlertid centralt at inddrage såvel borgerne med demens samt disses pårørende, fagper­sonale samt andre interessenter i udviklin­gen og driften af disse tilbud.

  • Formålet med projekt ”Fysisk aktivitet og friluftsliv i Demens­byen” er at identificere behov, motiver, muligheder og barrierer for fysisk aktivitet og friluftsliv hos beboere med moderat til svær demens i Demensbyen og pårørende.
     
  • Formålet med projekt ”Grupperehabilitering til hjemmeboende borgere” er at undersøge effekt og betydning af Svendborg kommunes tilbud om længerevarende rehabilitering i grupper for borgere og pårørende ud fra en tværprofessionel tilgang med såvel kvalitative som kvantitative metoder.

 

Kontaktpersoner:

  • Projektansvarlig Tina Junge 
  • Projektmedarbejder Hans Kromann Knudsen