Betydningen af de sundhedsprofessionelles kompetencer i Demensbyens hverdag

Samspillet mellem sundhedsprofessionelles kompetencer og muligheder for en aktiv, værdig og meningsfyldt hverdag for borgere med demens

Dette delprojekt har til formål at undersøge samspillet mellem de sundheds­professionelles kompetencer og mulighederne for en værdig og meningsfyldt hverdag for personer med demens. Delstudiet indgår i et forskningsprojekt, hvor betydningen af demensbyens nye rammer og nye tilganges udforskes.

  • I delprojektet indgår en virkningsevaluering, hvor implementeringen af de nye rammer og nye tilgange følges empirisk. Implementeringspro­cesserne beskrives og diskuteres herefter ved brug af casestudier samt forandrings- og implementeringsteorier.
     
  • Her identificeres evidens og teori bag de sundhedsprofessionel­les kompetencer til pleje og rehabilitering af borgere med demens med særlig vægt på tilgange til livskvalitet for personer med demens.
     
  • Delprojektet anvender praksisnære metoder til udvikling, erfaringsop­samling og refleksion med henblik på at sikre en fortløbende kompetence­udvikling og udarbejdelse af undervisningsmateriale.

 

Kontaktpersoner:

  • Projektansvarlig Hanne Kaae Kristensen 
  • Ph.d.studerende Kamilla Kielsgaard