Relationer, kommunikation og samarbejde

Relationer og kommunikation i et borgerinddragende samarbejde mellem borgere med demens, familie, sundhedsprofessionelle og frivillige

Formål: Gennem brugerbaseret forskning ønskes det at udvikle og implemen­tere tiltag, der kan optimere kommunikation og samarbejde mellem mennesker med demens, pårørende, sundhedsprofessionelle og frivillige tilknyttet den kommunale ældresektor i Svendborg Kommune.

Delprojekt III består af tre delstudier med fokus på: 1) Hjemmeboende borge­re med let til moderat demens, 2) Pårørende til borgere med demens bosat i demensbyen samt 3) Borgere, der arbejder som frivillige i demensbyen. Gennem kvalitative metoder søger studierne at udvikle og implementere konkrete indsatser, der skal afspejle de oplevelser, ønsker og behov, som mennesker med demens og deres pårørende har og samtidig være baseret på den bedste og nyeste viden om, hvad der kan bidrage til større livskvalitet i den demensramtes og de pårørendes hverdag.

 

Kontaktpersoner:

  • Projektansvarlig Lene Moestrup 
  • Projektmedarbejder Hanne Peoples