Link til byggesager
Link til byggesager

Byggeri for erhverv

Det er vores erfaring, at en tidlig dialog om byggeprojektets indhold skaber en hurtigere, nemmere og bedre ansøgningsproces.

Formødet er en hjælp til at afdække og belyse så mange aspekter som muligt inden indsendelse af den endelige ansøgning. Mødet kan bruges til at afstemme projektet med byggelov, planlov og eventuelt gældende lokalplaner. Her kan det også afklares om projektet skal lokalplanlægges, eller om der eventuelt er andre myndigheder, som projektet er reguleret af.

Ring eller skriv til os, hvis du ønsker et formøde. Læs i nedenstående folder, hvordan du forbereder dig til mødet.