Erhvervsjord

Henvendelse vedrørende erhvervsjord skal ske til:
Mail: erhverv@svendborg.dk

 

Erhvervsområde Øst

 • Danmarksvej  - matrikler 5u og 5n
  Pris pr. m2. kr. 75,-
   

 • Englandsvej - matrikel 5t
  Pris pr. m2. kr. 175,-
   

 • Norgesvej - matrikel 5s
  Pris pr. m2. kr. 135,-
   

 • Aalandsvej – matrikel 5p
  Pris pr. m2. kr. 135,-
   

 • Svalbardvej – matrikel 5ø
  Pris pr. m2. kr. 75,-
   

 • Svalbardvej – matrikel 62c
  Pris pr. m2 75,-
   
 • Grønlandsvej – matrikel 58a og 58ø
  Pris pr. m2. kr. 75,-

Link til lokalplan for Erhvervsområde Øst

Erhvervsområde Heldager
Energivej og Miljøvej – matrikler 11n og 11o
Pris pr. m2. 135,-
Lokalplan - link: Kommer

Erhvervsområde Kirkeby
Assensvej og Gemalvej matrikler 12a og 12aa
Pris pr. m2. kr. 85,-
Link til lokalplan for Erhvervsområde Kirkeby

Erhvervsområde Gudme  
Matrikel  29c
Pris pr. m2 kr. 85.-
Link til lokalplan for Erhvervsområde Gudme

Erhvervsområde Vester Skerninge
Industrivej matrikel 83f
Pris pr. m2. kr. 85,-
Link til lokalplan for Erhvervsområde Vester Skerninge

Erhvervsområde Vest - alt udsolgt

Erhvervsområde Nord - alt udsolgt
 

Generelt for alle arealer

 • Kloakbidrag opkræves i forbindelse med handlen og afregnes efter de til enhver tid gældende takster fra Svendborg Vand & Affald.
  Gå til Vand og Affalds takstblad side 11
 • Alle øvrige tilslutninger til forsyningsselskaber aftales direkte mellem køber og forsyningsselskab
 • Arealer udstykkes efter behov – dog med hensyn til lokalplanens rammer.
 • Sælger afholder omkostninger til udstykning.
 • Alle priser er eksl. moms.