Sådan behandler vi din sag

Vi arbejder til stadighed på at give vores borgere og erhvervsliv en tilladelse til byggeri så hurtigt som muligt. Du kan hjælpe os på vej ved at oplyse sagen korrekt fra start. Og I har også mulighed for at starte et godt sagsbehandlingsforløb med et formøde.

Oplys din sag korrekt, når du søger

Du kan hjælpe os ved at oplyse sagen korrekt med alle relevante dokumenter, straks du søger. Din sag vil blive behandlet hurtigere end andre sager, hvis sagen er fuldt oplyst på ansøgningstidspunktet.
Er der fejl og mangler i ansøgningen, sendes et mangelbrev til ansøger og bygherre. Har vi ikke modtaget de manglende oplysninger inden for én uge, vil sagen blive afvist. Og der skal søges på ny.  

Så lang tid tager det at behandle din sag

En korrekt oplyst ansøgning om byggetilladelse med alle relevante oplysninger og dokumenter prioriteres før andre sager, så du modtager en afgørelse inden for én måned. Vi bestræber sig på at overholde de servicemål, der er indgået som en aftale mellem KL og regeringen. Der er forskel på servicemålene alt efter ansøgningskategorien, og tiden måles fra ansøgningstidspunktet til afgørelsesdatoen.

 

Simple konstruktioner 40 dage
Industri, lagerbygninger og landbrug 50 dage
Etagebyggeri Erhverv og Erhverv i én etage, kontor og lignende 55 dage
Etagebyggeri Bolig 60 dage

Vi bestræber os på at behandle nedrivningssagerne inden for 14 dage.

Har I generelle spørgsmål om byggeri - og er de af en simpel og helt overordnet karakter - er det muligt at ringe til os. Er det mere specifikt og ønskes et mere konkret svar, anbefaler vi, at I sender jeres spørgsmål på skrift.