Illustration lokalplaner
Illustration lokalplaner

Lokalplaner

Ønsker du at udvikle eller ændre de fysiske rammer i et område - eller blot ændre anvendelsen - skal du være opmærksom på de rammer, som planloven sætter.

Hvis dit projekt omhandler et større byggeri, nedrivninger, anlægsarbejder, udstykninger - eller blot en ændring af anvendelsen, der er tilladt for et område, kræver det en ny lokalplan.

Nogle gange kræver det også et tillæg til kommuneplanen, og tillægget behandles i så fald i forbindelse med udarbejdelsen af den nye lokalplan.

For at sikre en smidig proces i din ansøgning, har vi udarbejdet en vejledning, som du kan se nedenfor. Inden du (grundejer, bygherre eller projektudvikler) søger, ser vi meget gerne, at du tager et (uforpligtende) formøde med os, så vi får mulighed for at guide dig sikkert igennem processen helt fra starten.