Kommunalbestyrelsen

Dato: 
Den 20. december 2022 - kl. 17:00
Status: 
Referat
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Elpris på kommunale havne 2023

+

Punkt 3 Budget og takster 2023 - Svendborg Affald A/S

+

Punkt 4 Budget og takster 2023 - Svendborg Spildevand A/S

+

Punkt 5 Budget og takster 2023 - Svendborg Vand A/S

+

Punkt 6 Private Vandværkers takster for 2023

+

Punkt 7 Budget og takster 2023 - Svendborg Kraftvarme P/S

+

Punkt 8 Lukning af Svendborg Kraftvarme P/S

+

Punkt 9 Vind- og solenergi - udvidelse af ramme, ansøgerrunde om vindmøller samt proces for borgerinddragelse

+

Punkt 10 Godkendelse af nyt fællesregulativ for de private almene vandforsyninger

+

Punkt 11 Godkendelse af Varmeplan 2030

+

Punkt 12 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og tillæg til lokalplan for Tankefuld

+

Punkt 13 Ændring af arealafgrænsning på ejendommen Nørregårdsvej 8, Gudbjerg Sydfyn

+

Punkt 14 Aftale om offentlig adgang ved tidligere Kogtved Søfartsskole

+

Punkt 15 Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2023

+

Punkt 16 Revidering af værdighedspolitik på ældreområdet

+

Punkt 17 Svendborg Vand - Frivillig aftale om beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder

+

Punkt 18 Hesselager Vandværk - Frivillig aftale om beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder

+

Punkt 19 Orientering

+

Punkt 20 Lukket - Solsikkevej 9 - brug som flygtningebolig og herefter salg af ejendommen

+

Punkt 21 Lukket - Ejendomshandel Tipsvænget

+

Punkt 22 Lukket - Rundbuehallens fremadrettede anvendelse

+

Punkt 23 Lukket - Overdragelse af Svendborg Kraftvarme til Svendborg Fjernvarme A.m.b.a.

+

Punkt 24 Anmodning fra Stina Sølvberg Thomsen om midlertidigt fravær fra Kommunalbestyrelsen

+

Punkt 25 Thurø Sejlklub - ansøgning om kommunegaranti

+