Hjælpemidler og forbrugsgoder

Borgere med handicap kan søge om hjælpemidler
Læs om Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning
Åben/luk alle+ -

Hvem kan søge om hjælpemidler?

+

Hvordan søger jeg om hjælpemidler?

+

Ansøg om kropsbårne hjælpemidler

+

Ansøg om ortopædisk fodtøj

+

Tilskud til høreapparat

+

Ansøg om briller, kontaktlinser og lignende

+

Genansøgning af hjælpemiddel

+

Ansøg om forbrugsgoder

+

Ansøg om nødvendige boligændringer

+

Fritvalgsordning

+

Hjælpemidler, som ikke skal leveres tilbage

+

Hvis du vil klage

+