Specialtandplejen

Tandplejen Svendborg Kommune holder Kristi himmelfartsferie fra og med torsdag den 9. maj til og med søndag den 12. maj 2023.

Ved akut og nødvendig behandling fredag den 10. maj henviser vi til private tandlæger og private specialtandlæger.

Ved akut og nødvendig behandling i weekender og på helligdage henviser vi til tandlægevagten i Odense.

Nødvendig behandling er for eksempel tandpine eller tandskade.

Regningen vil blive sendt til og betalt af den kommunale tandpleje.


Visitationskriterier

Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne-ungdomstandplejen, privat tandlæge eller omsorgstandplejen.

Adgang til specialtandpleje
Skemaet "ansøgning om visitation til specialtandplejen" udfyldes af en fagperson, som har tæt kontakt til borgeren, og indsendes til Tandplejen Svendborg Kommune, hvor den vil blive behandlet af et visitationsudvalg bestående af tandplejens ledelse og en socialfaglig konsulent. Ansøgningsskemaet kan printes via bilagsoversigten nedenfor.

Tandplejen
Toldbodvej 17
5700 Svendborg
Telefon: 6223 6560

Åbningstid
Mandag til onsdag fra kl 8.00 - 15.00

torsdag fra kl. 8.00 - 16.00

fredag fra kl. 8.00 - 14.00

Betaling

Brugere af Specialtandplejen opkræves egenbetaling på op til 2.200 kr. om året (satsen reguleres årligt).