Specialtandplejen

Specialtandplejen

Tandplejen Svendborg Kommune holder efterårsferie fra og med mandag den 14. oktober til og med søndag den 20. oktober 2019.

Ved akut og nødvendig behandling i hverdagene henviser vi til private tandlæger og private specialtandlæger.

Ved akut og nødvendig behandling i weekender henviser vi til tandlægevagten i Odense.

Nødvendig behandling er for eksempel tandpine, tandskade eller itu gået bøjle.

Regningen vil blive sendt til og betalt af den kommunale tandpleje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Visitationskriterier

Specialtandplejen er et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne-ungdomstandplejen, privat tandlæge eller omsorgstandplejen.

Adgang til specialtandpleje
Skemaet "ansøgning om visitation til specialtanplejen" udfyldes af en fagperson, som har tæt kontakt til borgeren, og indsendes til Tandplejen Svendborg Kommune, hvor den vil blive behandlet af et visitationsudvalg bestående af tandplejens ledelse og en socialfaglig konsulent. Ansøgningsskemaet kan printes via bilagsoversigten nedenfor.

Tandplejen
Toldbodvej 17
5700 Svendborg
Telefon: 6223 6560

Åbningstid
Mandag til onsdag fra kl 8.00 - 15.00

torsdag fra kl. 8.00 - 16.00

fredag fra kl. 8.00 - 14.00

Betaling
For personer over 18 år opkræves en egenbetaling, der pr. 1. januar 2019 maximalt udgør 1.975 kr. årligt.