Tilsyn og smileys

Plejecenteret er underlagt tilsyn af forskellige myndigheder.

Hvert år kommer der uanmeldt tilsyn ved embedslæge, som vurderer om Plejecenteret lever op til gældende krav fra sundhedsstyrelsen. Embedslægen har ift. Trollemose Plejecenter besluttet, at overgå til gradueret tilsyn fordi Plejecenteret fint har levet op til sundhedsstyrelsens krav og derfor ikke skal have tilsyn hvert år men hvert 2. år

Hvert år kommer der uanmeldt tilsyn ved Svendborg Kommunes myndighedsafdeling, som vurderer Plejecenteret ud fra Sundhedsstyrelsens krav.

Hvert år inviteres borgere og pårørende til et dialogbaseret møde, hvor man kan drøfte forskellige emner der knytter sig til hvordan borgere og pårørende oplever Plejecenter Trollemose.

Vi er underlagt krav om hygiejne og forsvarlig omgang med fødevarer, således at det lever op til Fødevarestyrelsens krav og kan således få uanmeldt besøg når som helst at fødevarestyrelsen ønsker at kontrollere det. Der udfærdiges en rapport efterfølgende med en smiley. Alle afdelinger på Trollemose har Elite smiley.

Trollemose  har i 2014 haft besøg af arbejdstilsynet og har fået tildelt en grøn smiley.