Hverdagslivet

På Trollemose Plejecenter prioriterer vi borgerens hverdagsliv, således at borgeren udnytter de ressourcer de har og borgeren kan leve et hverdagsliv med de ønsker de har til livet både inde på plejecenteret og i udelivet.

Vi har 1 duocykel, hvor vi cykler med borgerne i nærområdet når det er muligt. Vi har 2 duo dobbeltscootere til dem der er mindre mobile.
Vi tilrettelægger hver år flere typer af udflugtsture og aktiviteter, så der er tilbud alt efter mestringsevne og interesse.

Borgerne er med til at vælge den varme mad. De er med til at ønske hvilken mad der tilberedes i afdelingen og nogle er med til at fremstille lette retter. Pårørende er også velkommen til at deltage i dette.

Vi arbejder efter at støtte den enkelte beboer til at få et værdigt liv og en god livskvalitet. Ud fra ønsker og behov vil personalet tage udgangspunkt i de ting, som man kan, og personalet vil gerne støtte til at bevare færdigheder, der gør, at man kan deltage aktivt i hverdagen på Trollemose.
Vi har i et af husene en huskat som spreder stor glæde blandt beboerne.